Smartwalker

Handla

Om du är intresserad av någon av våra produkter är det bara att du kontaktar oss på 4bensrehab@4bensrehab.se eller ring oss gärna på 0767761101 om du önskar mer info eller har frågor, funderingar eller vill göra en beställning.

Önskar du finansiering av ditt köp, finns det möjlighet efter godkänd kreditprövning hos DNB, WASA kredit eller IKANO Bank.

I våra priser ingår oftast frakt till valfri adress inom Sverige. Undantag: Dock kan det finns undantag om du bor på svåråtkomlig adress eller ö utan broförbindelse, då är vi tacksamma om du meddelar oss detta vid beställning.
Frakt ingår inte vid beställning av kompletterande produkter eller tillbehör.
Vi välkomnar också kunder från Norge och Finland, kostnader-frakt etc. efter överenskommelse.

Reklamationsrätt:

För privatkunder gäller 2 (två) års reklamationsrätt enl. köplagen
Till företagskunder ger vi 1 (ett) års garanti på SMART-produkterna mot fabrikationsfel. 4bens Rehab eller tillverkaren Smartfetch är under inga omständigheter ansvariga för användandet, hantering, förvaring eller handhavande av produkterna. Ej heller är vi ansvariga för förluster, indirekta eller direkta, eller för följdskador, eller förlust av produktion eller inkomstbortfall till följd av eller vid någon form av hantering, användande eller förvaring av SMARTprodukterna.
4bens Rehab ansvarar heller inte för användandet, hantering eller handhavande av övriga produkter i sortimentet. Ej heller är vi ansvariga för förluster, indirekta eller direkta, eller för följdskador, eller förlust av produktion eller inkomstbortfall, vid någon form av hantering, användande eller förvaring av produkter i sortimentet.

Integritetspolicy:
Vi behandlar dina uppgifter enl. PUL och EUs dataskyddsförordning GDPR samt bokföringslagen.

Registeransvarig:

Vi på Klinik för 4bens Rehabilitering och Friskvård AB med org.nr 556894-3160 är ansvariga för de personuppgifter du lämnar vid din kontakt med oss.

Insamling och hantering av personuppgifter:

Vi spar de kontaktuppgifter du ger oss då du begär information och offert på våra produkter. Syftet är att ge dig god service, och vid köp av våra produkter för att kunna utföra, upprätthålla samt fullfölja leverans, garantier och ev. service av produkterna. De uppgifter vi spar är den e-postadress, namn, postadress, leveransadress, telefonnummer vilket är tillämpligt i respektive enskilt fall, och som du lämnar oss för kontakt och leverans. I de fall det gäller finansiering av oss förmedlat avtal lagras även ditt org.nr / personnummer under den tid vi har gällande avtal.

Det är också vår skyldighet att spara dessa uppgifter enl. bokföringslagen.

När det gäller köp av våra SMARTprodukter har vi reservdelsgaranti på 5år och vi spar dina uppgifter som köpare i 6år för att kunna ge dig så bra service som möjligt.

Vi sänder inte nyhetsbrev och vi vidarebefordrar inte dina kontaktuppgifter till part som ej är direkt berörd av dem för att kunna fullgöra sina åtaganden som t.ex, leverans, garanti, finansiering eller service enl. ovanstående, och då endast med ditt godkännande.

Du kan när som helst meddela att du inte önskar att vi spar dina uppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna text om så krävs.

Klinik för 4bens Rehabilitering och Friskvård AB – 4bens Rehab
Elementvägen 13
702 27 Örebro

Tel. 0767761101 e-post 4bensrehab@4bensrehab.se

Vill du läsa mer hänvisar vi till:
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/